Optika

  • Splajsanje optičkih kablova,patch panela,završnih optičkih kutija
  • Protokol mjerenja