Reference

Blicnet d.o.o Banja Luka: Ugovor o izgradnji i održavanju priključaka na HFC (optičko-koaksijalnim) i wireless (bežičnim) mrežama.

Roaming networks: Učešće na Projektu optimizacije optičkih pristupnih mreža kompanije Mtel a.d. Banja Luka na području Dobojske regije.

M:tel a.d. Banja Luka: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – izgradnja TK priključaka za krajnje korisnike.

Tenen d.o.o. Banja Luka: Poslovni objekat Tenen-Izgradnja elektroinstalacija jake i slabe struje, video nadzora, vatrodojave, puštanje sistema u rad.

EU projekti: Učešće na realizaciji FTTx projekata na području EU.